Czym jest Outsourcing ?

Outsourcing (z ang. outside-resource-using) - oznacza dosłownie korzystanie ze źródeł (zasobów) zewnętrznych. Dlatego też na określenie tego terminu można używać wyrażenia „obsługa zewnętrzna”.

Istotą tej koncepcji jest przekazywanie realizacji zadań, funkcji i procesów usługodawcy zewnętrznemu, specjalizującemu się w danej dziedzinie. Outsourcing jest obecnie jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem, która przynosi korzyści w wielu wymiarach.

Wykorzystanie koncepcji obsługi zewnętrznej w zarządzaniu, pozwala na uzyskanie przez firmę większej konkurencyjności. Najpowszechniejsze obecnie obszary zastosowania outsourcingu związane są z tymi dziedzinami i technologiami, które wymagają przy wdrożeniu sporych nakładów finansowych.

Outsourcing w Gigabit pozwala na redukcje kosztów budowy i utrzymania zarówno infrastruktury jak i personelu technicznego. Dostarczamy rozwiązania usług telekomunikacyjnych z dzierżawą urządzeń klienckich takich jak przełączniki, routery, centrale telefoniczne. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołu Gigabit budowa i utrzymanie rozległych sieci korporacyjnych, sieci zakładowych z tradycyjnymi, wdrożenia telefonii VoIP czy też uruchomienia IP call/contact center są zoptymalizowane finansowo. Skupienie odpowiedzialności za projekt w jednej firmie pozwala na dotrzymanie krytycznych terminów zakończenia inwestycji.

Co zyskujesz ?

  • Redukcję i kontrolę kosztów
  • Uwolnienie zasobów przedsiębiorstwa - przekazanie specjalistom zadań nie będących głównym obszarem aktywności firmy
  • Poprawę jakości
  • Dostęp do nowoczesnych technologii i wiedzy eksperckiej oraz utalentowanych pracowników
  • Zwiększenie elastyczności - umożliwia koncentrację na podstawowych celach działalności
  • Pozwala utrzymać niższy poziom zatrudnienia
  • Pozwala na poprawienie stosunków z klientami
  • Odciąża różne działy firmy
  • Zwiększenie bezpieczeństwa